Københavns Off-Road Klub
4x4 og MC off-road i København og omegn

Jeep front

home

medlemmer

fotoalbum

kalender

links

information

Colored background image
KORK logo

SYNETS INDHOLD
Statens Bilinspektion ser efter fejl ved køretøjet som har
betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Statens
Bilinspektion kontrollerer desuden køretøjets identitet: Overensstemmelse mellem registrerings- og stelnummer på køretøjet, og det der er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer. Nedenfor er nævnt de væsentligste områder, der kontrolleres. De anførte antal kontrolpunkter er ikke fuldt dækkende.

BREMSER
Bremsernes væsentligste opgave er at kunne bringe køretøjet til standsning på en virksom, sikker og hurtig måde. Bremserne og bremsesystemet kontrolleres for funktion og virkning. Til kontrollen bruges en bremsetester, hvor der bl.a. kontrolleres skævbremsning. På en lift eller over en grav kontrolleres bl.a. bremserør og bremseslanger.

STYREAPPARAT
Styreapparat forbinder rattet med de styrende hjul og består på en bil hovedsageligt af rat, ratstamme, styrehus og styreforbindelser. Styreapparatet skal kunne betjenes let, hurtigt og sikkert. Styreapparatet kontrolleres for funktion og virkemåde. På biler kontrolleres styreapparatet bl.a. for ratslør og slør i forbindelserne. Der må ikke forkomme væsentligt slør.

HJULOPHÆNG, HJUL, FJEDRE OG STØDDÆMPERE
Hjulophæng, fjedre og støddæmpere har som hovedopgave at overføre og optage de kræfter, som opstår under acceleration, bremsning og kurvekø rsel. Delenes tilstand kontrolleres bl.a. for slør, rust og brud. Dækmønsterets dybde kontrolleres. Støddæmpernes virkning og tilstand kontrolleres.

LYGTER, HORN, EL-ANLÆG OG REFLEKSER
Under lygter hører tillige blinklys og under el-anlæg hører bl.a. batteri og ledningsnet. Formålet med lygter er dels selv at blive set og at kunne se. Ved syn foretages der overvejende en funktionskontrol af delene.

RUST
Køretøjer kontrolleres for rust og tæring primært på steder hvor det har indflydelse på færdselssikkerheden. Rust og tæring kontrolleres dels ved visuel inspektion og ved anvendelse af en særlig rusthammer. Udvendige og synlige rustskader som ved sammenstød kan komme i berøring med fodgængere og cyklister kan ikke godkendes. Rustskader på bilers hjulophæng og bærende dele af karroseriet må ikke have svækket styrken væsentligt eller frembyde fare for sammenbrud. Rustskader er mest udpræget på køretøjer af ældre dato.

RUDER
Ruder i en bil skal dels give udsyn og dels beskytte fører og passagerer. Ruder kontrolleres ved visuel inspektion for bl.a. skader. Ridser eller skader efter stenslag kan nedsætte udsynet og forringe glassets styrke.

SIKKERHEDSSELER
Sikkerhedsseler har til formål at beskytte fører og passagerer ved sammenstød. Sikkerhedsseler kontrolleres for funktion og evt. slid. Selerne skal fungere korrekt og må ikke være flossede og møre.

FORURENING
En benzin- eller dieseldrevet bil forurener gennem udstødningsgassen. Nyere biler har monteret en katalysator, som renser udstødningsgassen. Udstødningsgassen kontrolleres med måleapparatur. Udstødningssystemet kontrolleres visuelt for tæthed. En korrekt justeret motor og et tæt udstødningssystem medfører mindre forurening og lavere brændstofforbrug.

SYNETS OMFANG
Et syn er ikke en total gennemgang af køretøjet. Derfor må synet ikke forveksles med en gennemgribende test af et brugt køretøj.

Synet er et individuelt tjek, der er tilpasset det enkelte køretøjs alder og stand. Bilinspektionen kender de forskellige mærker og modeller og ved, hvilke systemer og dele, der ofte er fejl i.

SYNSRAPPORT
Efter synet udleveres en synsrapport, der angiver, hvor synet har fundet sted, og hvem der har gennemført det.

De fejl og mangler, som er fundet ved synet, er anført på rapporten sammen med den resulterende synsafgørelse.

Der kan endvidere være påført servicebemærkninger, der alene tjener som gode råd til køretøjets ejer eller bruger.

På rapportens bagside er anført, hvorledes man skal forholde sig efter synet, hvis køretøjet fik synsafgørelsen "ikke godkendt". Her kan man også se, hvorledes man kan fremføre en klage over synet.

SYNSAFGØRELSER
Synet kan resultere i tre forskellige afgørelser:

'Godkendt'
Der er ikke fundet fejl af betydning for færdselssikkerhed og miljø.

'Betinget godkendt'
Der er fundet en eller flere fejl og mangler af betydning for færdselssikkerhed eller miljø, som skal rettes, men det er ikke nødvendigt at møde igen til omsyn. Når der er konstateret fejl og mangler er køretøjet ikke lovligt, hvorfor det kun er tilladt at benytte køretøjet til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

'Ikke godkendt'
Der er fundet alvorlige fejl og mangler af betydning for færdselssikkerhed og miljø - eller ekstraordinært mange fejl - som skal rettes og efterfølgende kontrolleres af Bilinspektionen ved et omsyn. Et eller flere omsyn skal ske inden for 4 uger. Overskrides de 4 uger skal køretøjet igennem et nyt syn. Møder køretøjet ikke indenfor 4 uger underrettes politiets motorkontor om det manglende fremmøde. Der iværksættes herfra at politiet inddrager køretøjets nummerplader. Dette gælder kun for køretøjer forsynet med nummerplader. Når der er konstateret fejl og mangler er køretøjet ikke lovligt, hvorfor det kun er tilladt at benytte køretøjet til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

I særlige tilfælde hvor der er en fædselssikkerhedsmæssig risiko ved at anvende køretøjet udsteder Bilinspektionen køreforbud, hvorefter køretøjet skal transporteres fra synsstedet.

Køretøjet kan også få følgende synsafgørelse: 'Køretøjet er ikke godkendt. Synet er afsluttet. Fejloversigten er ikke fuldstændig. Der er ikke mulighed for omsyn'. Denne synsafgørelse betyder, at køretøjet indeholdt så mange fejl, at Statens Bilinspektion ikke kunne nå at afdække alle fejl på den afsatte normale synstid. Derfor skal køretøjet til et nyt 1. gangs syn. Politiets motorkontor underrettes om dette resultat. Der iværksættes herfra at politiet inddrager køretøjets nummerplader. Dette gælder kun for køretø jer forsynet med nummerplader.

OMSYN
Omsyn kan gennemføres i alle bilinspektionens synshaller og kun efter aftale på et pladssynsværksted. Prisen for et omsyn kan ses her.

I alle Statens Bilinspektions egne synshaller er der hver dag en fast omsynstid, hvor man kan få et omsyn uden at bestille tid.

REGISTRERING AF DATA
I Bilinspektionens edb-system registreres data svarende til køretøjsdata, som står anført i køretøjets registreringsattest. Herudover registreres bilers km-tal samt evt. fejl og mangler som konstateres ved synet.

Der registreres ingen personoplysninger.

SYNSMÆRKAT
Statens Bilinspektion tilbyder en synsmærkat til person- og varebiler, der bliver 'godkendt' og 'betinget godkendt' ved et syn. Det er frivilligt, om man vil modtage mærkaten.

Mærkaten placeres af synsmedarbejderen, normalt i nederste venstre hjørne af forruden, så den ikke generer udsynet.

KLAGEADGANG
Klagevejledning:
Hvis de har spørgsmål - eller hvis De overvejer at klage - i anledning af synsresultatet, kan De rette henvendelse til den medarbejder, der har udført synet, den synsleder, som synsstedet sorterer under, den pågældende regionschef eller til: Statens Bilinspektion, Masnedøgade 28, 2100 København Ø

Klageinstans for afgørelser truffet af Statens Bilinspektion er: Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

LÆS MERE
Hos Statens Bilinspektion kan du få de nyeste oplysninger, bestille tid til syn o.s.v.